USD
EURO
ALTIN

Yeni işi

Galatasaray’ın en çok tartışılan futbolcusu Sabri Sarıoğlu yeşil sahadan kazandığı parayı ticarete yatırıyor. Ünlü çift otel açmak için kolları sıvadı. Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın altyapısından gelen ve halen Sarı Kırmızılı kulüpte forma giyen Sab­ri Sa­rı­oğ­lu ti­ca­re­te adım atı­yor. Sa­rı­oğ­lu, Şiş­ha­ne­’de otel al­mak için kol­la­rı sı­va­dı. Ga­la­ta­sa­ra­y’­la se­zon so­nu söz­leş­me­si bi­te­cek olan Sa­rı­oğ­lu’nun, ön­ce­ki gün Şiş­ha­ne­’de otel bak­tı­ğı or­ta­ya […]

Yeni işi

Galatasaray’ın en çok tartışılan futbolcusu Sabri Sarıoğlu yeşil sahadan kazandığı parayı ticarete yatırıyor. Ünlü çift otel açmak için kolları sıvadı.

Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın altyapısından gelen ve halen Sarı Kırmızılı kulüpte forma giyen Sab­ri Sa­rı­oğ­lu ti­ca­re­te adım atı­yor. Sa­rı­oğ­lu, Şiş­ha­ne­’de otel al­mak için kol­la­rı sı­va­dı. Ga­la­ta­sa­ra­y’­la se­zon so­nu söz­leş­me­si bi­te­cek olan Sa­rı­oğ­lu’nun, ön­ce­ki gün Şiş­ha­ne­’de otel bak­tı­ğı or­ta­ya çık­tı.

KESEYİ AÇTI

Bir­çok fut­bol­cu gi­bi sa­ha­lar­dan ka­zan­dı­ğı­nı ti­ca­re­te ya­tır­ma­ya ka­rar ve­ren Sa­rı­oğ­lu, bu­nun için de ke­se­nin ağ­zı­nı so­nu­na ka­dar aç­tı. Sa­rı­oğ­lu, Şiş­ha­ne­’de sa­tın ala­ca­ğı bi­na­yı res­to­re edip Ote­l’­e dö­nüş­tü­re­cek. Bu­nun için ­de Sa­rı­oğ­lu­’nun ce­bin­den 2.5 Mil­yon Eu­ro ya­ni yak­la­şık 8 mil­yon li­ra­ çı­ka­cak. Önü­müz­de­ki yıl fa­ali­ye­te ge­çi­re­ce­ği ote­lin adı­nın ‘Re­iz Ote­l’ ola­ca­ğı öğ­re­nil­di.

FACEBOOK YORUMLARI

YORUMLAR


    0 YORUM

Reklam İçin Skype Adresimiz : Bahismerkezi@windowslive.com Astropay Anadolubahis Pasgol Anadolubahis